İZOSAN Su Yalıtım Sistemleri - KAPİLERİN


Ana Sayfa \ Su Yalıtımı, Kristalize Su Yalıtımı \ İZOSAN Su Yalıtım Sistemleri - KAPİLERİN

İzosan Mühendislik Kapilerin Betonda Su Geçirimsizlik Sistemleri

TANIMI 
 
* Kapilerin, portland çimentosu, yüksek nitelikte silika kumu ve çeşitli aktif kimyasal maddelerin bileşiminden oluşan toz karışımıdır.
* Su ile karıştırılıp betona sürüldüğünde, bu aktif kimyasallar suda erimeyen kristaller oluşturarak, ozmotik basınçla betonun derinliklerine yürür.
* Beton içerisindeki kılcal damarları doldurarak, betonu su geçirmez bir yapı elemanı haline getirir.
* Özel kuru karışım ve özel sıvıdan oluşan KAPİLERİN çok kısa sürede donarak, suyu kesme özelliğine sahiptir.
 
AVANTAJLARI 
 
* Kapilerin bir kaplama malzemesi değildir.
* Su yalıtımına temel yaklaşımı, betonun kendisini geçirimsiz yapma prensibine dayanır.
* Bir katkı malzemesi de değildir.
* Bu nedenle betonun kalıba yerleştirilmesi aşamasındaki hatalardan dolayı ortaya çıkacak sorunlar Kapilerin için önemli değildir.
* Kapilerin bitmiş beton imalatlara fırça ile uygulanır ve uygulandığı betonu geçirimsiz kılar.
 
1- TAZE BETONA UYGULANABİLME 
  
Kapilerin'in işlevini yerine getirebilmesi için suya gereksinimi vardır. Esasen eski ve kuru bir betona Kapilerin uygulanabilmesi için yüzeyin çok iyi ıslatılması gerekir. Taze betonda uygulandığında ise sonuç çok mükemmeldir.
 
2- NEGATİF ve POZİTİF YALITIMDA AYNI MÜKEMMEL SONUÇ 
  
Yalıtım işlevi betonun içerisinde gerçekleştirdiğinden, yeraltındaki bir yapının içten (negatif) veya terasın dıştan (pozitif) yalıtılması arasında Kapilerin için bir fark yoktur.İçi su dolu bir su deposunu, içindeki suyu boşaltmadan dışarıdan yalıtabileceğiniz gibi, yapının toprak altında kalan bodrum katlarını tamamen içeriden yapılacak uygulama ile ile de yalıtmanız mümkündür. 
 
3- BETONU VE DONATISINI KORUR 
  
Kapilerin uygulanmış beton çeşitli kimyasal maddelerin deniz suyu, atık su gibi zararlı sıvıların olumsuz etkilerine karşı korunmuş olur. Kapilerin bu maddelerin betona sızıp, onu aşındırmasına engel olduğu gibi toprakta bulunan alkali ve tuzların betonu çürütmesine de engel olur. Beton içerisindeki donatının da bu şekilde korozyona uğramasını önler. Donma sırasındaki genleşme ve büzüşmenin sonucunda betonun çiçeklenme, kavlanma sorunları ortadan kalkar. 
  
4- BETONUN NEFES ALDIRMA YETENEĞİNİ ORTADAN KALDIRMAZ 
  
Kapilerin uygulanmış betonda hava moleküllerinin geçebileceği boşluklar vardır. Bu boşluklardan su geçemez. Böylece beton nefes aldırmasını sürdürebilir. Bu özelliği çok önemlidir. Özellikle teras çatılarda ve tünel kalıplarla hazırlanmış betonarme dış duvarlarda kondansasyon probleminin çözümlenmesini sağladığı gibi, ayrıca buhar dengeleyici yapma külfetini ortadan kaldırır. 
  
5- TOKSİK (ZEHİRLİ) DEĞİLDİR 
  
Kapilerin içerisinde toksik hiçbir madde yoktur. Su depolarında, tahıl silolarında ve besin depolarında güvenle kullanılır. 
  
6- KOLAY VE HIZLI UYGULANIR 
  
Uygulanacak yüzde sıva, şap vs imalat gerektirmediği gibi uygulama sırasında da koruyucu bir imalat gerektirmez. Uygulama işlemi basit ve hızlıdır. Zamandan çok büyük tasarruf sağlanır.  
  
7- BETON ÖMRÜ KADAR GARANTİ 
  
Beton eleman kırılmadığı.delinmediği ve çatlamadığı sürece yalıtım kalıcıdır. Kaplama malzemelerinde suyun bir noktadan girdiğinde yayılma tehlikesi varken Kapilerin uygulanmış betonda çatlama olmasa bile su yayılamaz. Onarımı çok basittir. Ters taraftan dahi çatlak onarılabilir.  
  
8- SORUNSUZDUR 
  
Yırtılma, delinme, ek yerinden açılma, yüzeye yapışmama, yüzeyin mutlaka kuru olması gibi sorunlar yoktur.  
  
9- EN UCUZ YÖNTEMDİR 
  
Malzeme fiyatının çok düşük olmasının yanısıra, yüzey hazırlama, koruyucu şap vs. ek imalatlara da gereksinim duymadığı ve çok az bir işçilik bedeli ile büyük alanlar yalıtılabildiği için en ucuz su yalıtımı en yüksek garanti koşulları içerisinde gerçekleştirilir.  
  
KULLANIM YÖNTEMİ 
  
Pozitif İzolasyon ve Düşük Hidrostatik Basınç Altında  Hacimsel olarak 2 ölçü toz, 1 ölçü su ile karıştırılarak uygulanır. Sarfiyat tek katta ortalama 0.8kg/m2'dir. İki kat uygulanır. 
  
Negatif İzolasyon ve Yüksek Hidrostatik Basınç Altında
 
Hacimsel olarak 2 ölçü toz, 1 ölçü su ile karıştırılarak ilk kat sürülür. Aynı oranlardaki karışım ilk kat prizini yaptıktan sonra ikinci kez uygulanır. Sarfiyat ortalama 1,6kg/m2'dir.  
  
Yüzey Tamirlerinde
 
Hacimsel olarak 3 ölçü toz, 1 ölçü su ile karıştırılarak uygulanır. Ortalama sarfiyat 1kg/m2'dir 
  
Soğuk Derz, Beton Çatlakları ve Beton Ek Yerlerinde
 
Hacimsel olarak 6 ölçü toz, 1 ölçü su ile karıştırılarak uygulanır. Daima su Kapilerin'e ilave edilmelidir. Kullanılan su temiz olmalıdır.

Kapilerin uygulanacak yüzeyde toz, yağ ve yabancı maddeler olmamalıdır. Malzemenin jetonun derinliklerine yürüyebilmesi için kılcal damarların açık olması gerekir. Bu nedenle gerekiyorsa yüzeye HCL uygulanması yerinde olur.

Çatlak, segregasyon, beton ek yerleri ve zayıf beton bölgeleri, sağlam beton bulunana kadar açılmalı, bir kat Kapilerin uygulanmalı ve onarımı yapılmalıdır. Beton içerisindeki yabancı maddelerin(ahşap, takoz, gergi demiri vs) etrafı betonun 3-5cm. derinliğine kadar açılmalı, Kapilerin ile doldurulmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey kuru ise, çok iyi ıslatıldıktan sonra yüzeyde kalan artık su bir sünger yardımı ile alınır. Böylece elde edilmiş olan nemli beton yüzeyine Kapilerin uygulanır. Uygulama İzmir fırça adı ile bilinen yarı sert kıllı boya fırçası ile yapılır. Malzemenin tüm yüzeye sürüldüğünden emin olunmalıdır.

Havasız ortamlarda malzemenin priz yapmasını sağlamak amacı ile vantilatör ile hava - sirkülasyonu sağlamak veya sıcak hava üflemek faydalı olur.

Çok kuru ortamlarda ikinci katı uygulamadan önce yüzeye su püskürtmek yaralı olur. Uygulamayı takip eden 48 saat içerisinde malzeme prizini yapmadan yüzeyi su baskısından korumak gerekir. Unutulmamalıdır ki Kapilerin suya doğru yürür.

Soğuk derzler 2x2 ebadında açıldığında macun halinde kullanılan malzemenin sarfiyatı 1kg/mt.dir.

Yağmur ve don süresince açık alanlarda uygulanmamalıdır.

Kullanım süresince sorunlarınıza her türlü yanıtı teknik büromuzdan alabilirsiniz. 
  
KÜR 
  
Uygulamayı takip eden 2-3 günlük süre içerisinde sis şeklinde su pulvarize edilerek kür yapılır. Depo, yüzme havuzu vb. su tutulacak mahallerde uygulamayı takip eden 10 günlük süre içerisinde su depolanmamalıdır.  
  
TEKNİK SERVİS ve UYGULAMA 
  
Kapilerin ile ilgili tüm detay sorunlarınız için Ankara ve İstanbul'da. İzosan Ltd. Şti.. Teknik Bürolarına başvurabilirsiniz.
Yetişmiş ve deneyimli ekiplerimiz ile uygulama yapılmaktadır.  
  
AMBALAJ 
  
30kgTık propilen torbalarda. 20kgTık plastik kovalardadır. 
  
DEPOLAMA 
  
7°C'lik sıcaklıkta ve kuru ortamda depolandığında raf ömrü 13 aydır.